Ilustración

Velaí unha escolma de traballos feitos para diversas editoriais e con diferentes técnicas: acuarela, acrílicos, tempera, lápis, lápis de cor, sanguina, tinta, son algúns dos procedementos que emprego segundo as características do encargo. Non son un purista e gosto de misturar diferentes medios.

Unidade didáctica sobre os incendios para a AS-PG (Asociación Socio-Pedagóxica Galega

 

Diversos exemplos de ilustración a tinta.

De Galicia, Brujería superstición y mística. (Ed. Penthalon)

 

De Andando a terra. (A Nosa Terra Editorial)

 

De Galicia a lo claro. (Ed. Popular)

 

De As Mulleres nas Matemáticas, de Baía Edicións (tinta e cor dixital).

 

Láminas elaboradas para o Concello de Pontevedra.

 

Ilustracións para a Gran Enciclopedia Temática de EA Editorial (Grupo OCTO).

 

 

Ilustracións para a Editorial Santillana.

 

Ilustracións para diversos proxectos.