Fotografía

Como ilustrador da natureza utilizo a fotografía como unha ferramenta auxiliar elemental e, como medio expresivo, a fotografía éncheme tanto como o debuxo porén, aínda que a cultivei dende moi cedo e con parella intensidade, nunca non lle imprimín a mesma dimensión profesional.

Brincadeiras do laboratorio dixital.

 

Manfred Gnäedinger, Man, o alemán de Camelle. Sinxela homenaxe a un amigo vítima da marea negra do Prestige.

 

Natureza: fonte de inspiración inesgotabel.

 

Naturezas Mortas: agresións ao entorno.

 

Ecos da pegada humana.

 

Olláparo: un intre fuxidío, unha raiola, o vó dun paxaro.

 

Caixón desastre