Debuxo

Son debuxante máis que pintor e o debuxo foi, durante moitos anos, unha actividade que me levou a realizar un bo número de exposicións en moi diversos lugares. O traballo de deseño de produto para a industria cerámica, que centrou a miña actividade labora moitos anos,l e de ilustración editorial, foron abeirando esta faceta que algún día ha rexurdir (agardo!). Velaí van algunhas mostras de temática, técnica e épocas variadas.