Caricatura

A caricatura foi unha das disciplinas que desenvolvín dende moi novo e foi, tamén, unha das miñas actividades senlleiras durante anos. Certamente hoxe, profesionalmente, transito outros camiños, mais non me resisto a achegarvos uns retrincos do meu quefacer neste eido, que centréi nos persoaxes e persoeiros do eido político e cultural galego.