Actividade docente

 • Obradoiro Debuxo da Natureza. Edifício Multiusos, O Burgo, Culleredo (A Coruña).
 • Obradoiro Bosquexos de Campo. Casa das Ínsuas, Rábade (Lugo).
 • Obradoiro Bosquexos de Campo. CEIDA, Santa Cruz, Oleiros (A Coruña).
 • Obradoiro Bosquexo de campo. II Congreso Internacional Natureza e Imaxe. CEIDA. Aula Natureza de Abegondo, 2010.
 • Obradoiro Bosquexo de campo. I Congreso Internacional Natureza e Imaxe. CEIDA, Aula Natureza de Abegondo, 2009.
 • Obradoiro Bosquexo de campo. Mes das Aves. Concello de Cabana de Bergantiños, 2008.
 • Curso de identificación das aves. SGHN-As Mariñas. Sada, 2007.
 • Curso de identificación das aves. Concello de Cerdido, 2006.
 • Curso de iniciación á ilustración da natureza. SGHN-As Mariñas. Sada, 2005.
 • Curso Bosquexos do Natural. CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)-Foro de Educación
 • Artística en Museos. S. de Compostela, 2003.
 • Cursos de perfeizoamento de ilustración da natureza. CEIDA, Sta. Cruz (Oleiros). (2003-2006).
 • Cursos de iniciación á ilustración da natureza. CEIDA, Sta. Cruz (Oleiros). (2001-2006).
 • Experiencia de Tecnología e Escola Libre de Sargadelos (Coordinador e Monitor de cerámica) na Planta das
 • Cerámicas de O Castro, Sada (1985-2003).
 • Obradoiro de B.D. Agrupación Cultural Alexandre Bóveda (1994), A Coruña.
 • Realización de Diaporamas. Federación de Agrupacións Culturais Galegas, Porriño (Pontevedra).
 • Realización de Diaporamas. Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, A Coruña. (Varios).
 • Iniciación á Fotografía. Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, A Coruña.
 • Debuxo Artístico. Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, A Coruña. (Varios).